Den Schimmelmannske fond

Den Schimmelmannske Fond blev etableret i 1978 af Enkelensgrevinde Birthe Schimmelmann. Dette skete på baggrund af ønsket om at bevare kulturværdierne i og omkring Lindenborg Slot

Hovedbygningerne blev overdraget til fonden, hvis væsentligste formål er at bevare og vedligeholde slottet, indboet og parken. Samtidig skal fonden underbygge det økonomiske grundlag, der ligger under Lindenborg Gods A/S. Fonden skal desuden sikre stabilitet ved at erhverve aktier i selskabet.