Lindenborg slots grå dame

– historien om Christian IV & Kirsten Munks barnebarn der går hvileløst rundt på Lindenborg Slot

Den 4. juli 1649 blev Sophie Amalie Lindenov født på Kalundborg Slot. Hun var barnebarn af Kong Christian IV og dennes hustru Kirsten Munk.

Selvom hun var født ind i en højt agtet familie, blev hendes skæbne langtfra lykkelig. Efter en kort forlovelse med Just Høg, som brød denne på grund af et bedre parti, giftede hun sig i 1674 med Claus Olufsøn Daa, som var ejer af tre fynske godser. I forbindelse med giftermålet erhvervede Claus Olufsøn Daa sig også slottet Næs, som han omdøbte Daasborg. Her lod han Sophie Amalie Lindenov tage ophold. I forbindelse med deres ægteskab gøres Sophie Amalie Lindenov til enearving – også i tilfælde af barnløshed. Den eneste betingelse var, at hun ikke måtte gifte sig på ny.

Det var et meget ulykkeligt ægteskab. Blandt andet blev Sophie Amalie Lindenov beskyldt for utroskab, for at have et hemmeligt forhold til skytten på gården og for at have født en dreng, som Claus Olufsøn Daa ikke ville påtage sig faderskabet til. Ægteskabet endte dog også brat i 1678, hvor hun lod sin mand myrde af en snigskytte. Sophie Amalie Lindenov bliv frikendt for mordet og fortsatte sit frigjorte liv.

Som enearving efter sin mand, var Sophie Amalie Lindenov nu en meget velhavende ung kvinde. I løbet af et par år solgte hun de fynske godser fra og koncentrerede sig nu om at forøge Daasborg Gods. Dette lykkedes hende, og i 1681 blev stedet ophøjet til baroniet Lindenborg. Dog under betingelse fra kongen om at hun skulle indsætte kongesønnen Christian Gyldenløve som arving.

Sophie Amalie Lindenov døde d. 4. august 1688 – kun 39 år gammel. Men hendes historie slutter ikke her. Ved nattetide kan du stadig risikere at møde hende på gangene og i trappeopgangen på Lindenborg Slot. Her går hun rundt med udslået hår og klaprende tøfler. Efter sigende på grund af hendes ugerning mod hendes mand.

Journalist, Niels Pedersen, skrev i efteråret 2015 denne artikel om Sophie Amalie til Ekstra Bladet.