Renovering

Fra jagtslot til hideaway

På hovedvejen – midt mellem Aalborg og Hadsund – ligger Lindenborg Slot. På kanten af en ådal og omgivet af en lille skov gemmer den kridhvide og karakterfulde herregård sig. Desværre stod slottet for blot få år tilbage og forfaldt lidt efter lidt. Ingen ønskede nemlig at anvende slottet som fast beboelse.

Med et stærkt ønske om at bevare stedets kulturhistoriske værdier, måtte der gøres noget. Derfor blev der nedsat en idégruppe, som skulle komme med forslag til en fremtidig anvendelse af slottet. Gruppen bestod af Inge Corell fra Havreholm Slot, Søren Kragelund fra Fårup Sommerland, Elisabeth Svendsen (født Schimmelmann og formand for Den Schimmelmannske Fond) samt Henrik Thorlacius-Ussing (administrator for Den Schimmelmannske Fond og adm. Direktør for Lindenborg Gods A/S).

Forslaget skulle sikre en bevarelse af de betydningsfulde kulturværdier i og omkring slottet samt sikre slottets fortsatte vedligeholdelse. Som resultat af dette blev der udarbejdet en projektbeskrivelse for en fremtidig anvendelse af slottet som eksklusivt ‘hideaway’.

Projektet kom med i en Realdania kampagne, hvor omdrejningspunktet var, at forvandle nogle af de gamle herregårde i Danmark til dynamoer for udviklingen på landet. Du kan læse mere herom under ‘Fremtidens herregård’.

Renoveringen af Lindenborg Slot er foregået kulturhistorisk korrekt. Istandsættelsen stemmer således overens med slottets arkitektoniske udgangspunkt, og alt arbejde er udført med materialer og efter håndværksmæssige metoder, der passer sig for et historisk bygningsværk. Dette har både været mere tids- og omkostningskrævende, men alligevel valgte Lindenborg Gods ikke at gå på kompromis med istandsættelsen af det hvide slot. Med andre ord er det, der gør Lindenborg Slot til noget særligt, blevet bevaret.

Renoveringen blev tilendebragt i 2013.

Slottet og parken er ikke åben for offentligheden.

Du kan læse en artikel vedr. renoveringen her..