Vision for Lindenborg Slot

Vision, mission og værdisæt

I forbindelse med renoveringen af Lindenborg Slot er følgende vision, mission og værdisæt blevet udarbejdet.

Visionen er…
– At give Lindenborg Slot anvendelse der sikrer de til stedet tilhørende betydelige kulturværdier for eftertiden.
– At renovere slottet kulturhistorisk korrekt, eksklusivt og funktionelt således, at det kan indstilles til en Europa Nostra pris.

Missionen er…
– At give gæsterne en særegen oplevelse og skabe en unik stemning ved mødet med flere århundreders kulturhistorie omkring Lindenborg Slot og dets beboere.
– At give gæsten mulighed for at leve sig ind i en svunden tid – træde ind i et stort hjem, opleve privatheden og toppen af eksklusivitet samt have mulighed for at udnytte de herligheder, som hører til stedet. Alt dette efter gæstens individuelle ønske.
– At bevare et af Nordjyllands væsentligste kulturhistoriske bygningskomplekser – Lindenborg Slot – som et sted der lever. Slottet skal stå så ‘fint’ og velbevaret som muligt for eftertiden.

Værdisæt
– Gæsten skal have en oplevelse langt ud over det sædvanlige.
– Slottet skal bevares kulturhistorisk korrekt og holdes eksklusivt og funktionelt.
– Kulturhistorien, det originale, det særegne og det eksklusive skal sikres.
– Det skal sikres, at anvendelsen af slottet ikke ‘slider’ det op.